Epilepsi (Sara) Nedir? Belirtileri, Nöbetleri ve Tedavisi

Epilepsi (Sara) Hastalığı Nedir? Belirtileri, Nöbetleri ve Tedavisi Jeneralize, Kompleks, Parsiyel, Absans Epilepsi Çeşitleri, ilaçları hakkında bilgileri bulabilirsiniz.

Epilepsi Nedir?

Beyin içerisinde ki sinir hücrelerine bağlı olarak gerçekleşen hastalık kısa süreli nörolojik bozukluklar yaşatmaktadır. Anormal elektriksel aktiviteye bağlı olarak beklenmedik nöbetlerin oluşması durumuna epilepsi (sara) hastalığı denir. Bu nöbetlerin de hastalık çeşidine göre farklı türleri bulunmaktadır. En çok bilinen ise titreme ve bayılma olarak bilinse de bazıları ise hiç anlaşılmadan gerçekleşebilir. Bu durum hastalığın teşhisini güçleştiren etkendir.

Çok yaygın olan hastalığın görülme oranı da oldukça fazladır. Hem dünyada hem de ülkemizde %1 oranında görülme sıklığı sahip olması da dikkate alınması gerektiğini açıkça göstermektedir. Epilepsi hastalığının görünme oranı cinsiyete bağlı olarak değişmesi söz konusu değildir. 

Epilepsinin (Sara) Belirtileri

Sürekli şekilde tekrar eden nöbetlere bağlı olarak ortaya çıkan hastalık türü genel itibari ile vücutta kasılmalar ile ortaya çıkmaktadır. Epilepsi (Sara) Belirtileri şuur kaybına sebep olan bundan dolayı baygınlıklara ve titremelere bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu nöbetler esnasında düşmeler meydana gelebileceği için yaralanmalarda olabilir.

Büyük kriz nöbetlerinin dışında kısa süreli olarak gerçekleşen göz yanması, ağız şapırdatma ve anlık konuşamama gibi belirtiler de görülebilmektedir. Elektriksel akımın beynin tamamına dağılması ile ortaya çıkması ile birlikte oluşan epilepsi (sara) farklı yayılma alanlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu durumun kişiden kişiye ya da hastalıktan hastalığa değişmesi de önemli etkiye sahiptir.

Epilepsi (Sara) Nöbetleri

Parsiyel ve jeneralize nöbetleri en çok görülen türlerdendir. Parsiyel beynin belirli bölgelerinde görülürken jeneralize ise tüm beyinde görülen Epilepsi (Sara) nöbetleri arasında yer almaktadır. Belirtilerine bağlı olarak oluşan tepkimeler hastanın nasıl bir hale büründüğü ile doğru orantılıdır.

Vücutta ki kasılmalara bağlı olarak gerçekleşmesi ve bazı durumlarda da şuur kaybına bağlı olarak kontrolün sağlanmaması ile oluşmaktadır. Hastanın nöbeti yaşaması anında hemen destek olunmalı ve düşüp yaralanması engellenmelidir. Rahat bir yere alınarak nöbetin bitmesi beklenmeli ve gözlem altında tutulmalıdır.

Epilepsinin (Sara) Çeşitleri

İspatlanmış çok sayıda türe sahip olan hastalığın sıklıkla görülen türleri bulunmaktadır. Çok sık görülen 4 farklı epilepsi çeşitleri bulunmaktadır. Farklı belirtileri ve tedavileri bulunmasından dolayı da teşhis çok önemlidir. Teşhise bağlı olarak uygulamaların farklılık göstermesi de ne denli dikkat edilmesi gerektiğini gösterir. Sara Çeşitlerini şu şekilde sıralamak mümkündür.

Jeneralize Epilepsi

Çok ağır belirtilere sahip olan bu tür tüm beyne etki ederek ani bozukluklara sebep olmaktadır. Şuur kaybına bağlı olarak düşmelerin görülmesinin yanı sıra tüm vücutta kasılmalara neden olmaktadır.

Parsiyel Epilepsi

Bu türde meydana gelen hastalık beynin yalnızca bir bölümünde ortaya çıkmaktadır. Şuur kaybına neden olmayan bu tür yalnızca uzuvda kasılmalara sebep olmaktadır.

Kompleks Parsiyel Epilepsi

Şuur kaybının yaşandığı görünse de tüm vücutta kasılmalara meydana gelmemektedir. Genel itibari ile ellerde tekrar eden hareketlerin yaşanması şeklinde görülmektedir.

Absans Epilepsi

Çocuklarda daha fazla karşılaşılan bu türde boşluğa dalıp gidilmesi ve bilinç kayması gibi bir durum söz konusudur. Dikkat eksikliğine neden olduğu için kolay anlaşılabilmektedir.

Sara Tedavisi

Genellikle nöbetleri durdurmak için ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Epilepsi (Sara) Tedavisi ile ilgili verilen ilaçların kullanımında düzenli ve planlı olmasına özen göstermek gerekir. İlaç tedavisi ile hastalığın azaltılması ve nöbetlerin sona ermesi mümkün kılınmaktadır. İlaç tedavisinin dışında cerrahi müdahale ile de tedavi gerçekleştirilebilmektedir.

Sara İlaçları

Doktor teşhisine bağlı olarak uygun görülen ilaç belirlenen dozlara göre kullanım sağlanır. Kullanım ile ilgili takibin titizlikle yapılması ve planlaması çok önemlidir. Epilepsi (Sara) İlaçları belirlenirken genellikle doktor tek ilaç ile başlar. İlacın etkisiz olması durumunda ise ilaç değişikliğine gider. Nöbetleri kontrol altına alabilme de doğru ilacın etkisi önem yere sahiptir. Yapılan kontroller ve uygulamalar testlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


Benzer yazılar: vertigo