Osmanlı Devleti Padişahları Listesi

Osmanlı Padişahları Sıralı Listesi

Padişahların görev yaptıkları tarihleri ile sıralı listesi, her padişahın ismine tıklayarak onun hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

1-  Osman Gazi (1299 – 1326)
2-  Orhan Gazi (1326 – 1359)
3-  I. Murad (1359 – 1389)
4-  I. Bayezid – Yıldırım Bayezid (1389 – 1402)
5-  I. Mehmed (1413 – 1421)
6-  II. Murad (1421 – 1451)
7-  Fatih Sultan Mehmed (1451 – 1481)
8-  II. Bayezid (1481 – 1512)
9-  Yavuz Sultan Selim (1512 – 1520)
10-  Kanunî Sultan Süleyman (1520 – 1566)
11-  II. Selim (1566 – 1574)
12-  III. Murad (1574 – 1595)
13-  III. Mehmed (1595 – 1603)
14-  I. Ahmed (1603 – 1617)
15-  I. Mustafa (1617 – 1618 / 1622 – 1623)
16-  Genç Osman (1618 – 1622)
17-  IV. Murad (1623 – 1640)
18-  I.İbrahim (1640 – 1648)
19-  IV. Mehmed (1648 – 1687)
20-  II. Süleyman (1687 – 1691)
21-  II. Ahmed (1691 – 1695)
22-  II. Mustafa (1695 – 1703)
23-  III. Ahmed (1703 – 1730)
24-  I. Mahmud (1730 – 1754)
25-  III. Osman (1754 – 1757)
26-  III. Mustafa (1757 – 1774)
27-  I. Abdülhamid (1774 – 1789)
28-  III. Selim (1789 – 1807)
29-  IV. Mustafa (1807 – 1808)
30-  II. Mahmud (1808 – 1839)
31-  Abdülmecid (1839 – 1861)
32-  Abdülaziz (1861 – 1876)
33-  V. Murad (30.05.1876 – 31.08.1876)
34-  II. Abdülhamid (1876 – 1909)
35-  Mehmed Reşad (1909 – 1918)
36-  Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)