Allahümme Salli Duası Allahümme Salli Okunuşu Anlamı

Allahümme Salli Duası, Allahümme Salli okunuşu, Allahümme Salli anlamı, nasıl okunuyor, arapça yazılışı, Allahümme Salli dinle.

Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem ‘e savalatı şerif getirmek anlamına gelmektedir.

ALLAHÜMME SALLİ

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ALLAHÜMME SALLİ DUASI ANLAMI

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

ALLAHÜMME SALLİ DİNLE

Allahümme Salli Duasını dinlemek için alttaki videoya tıklayın

ALLAHÜMME SALLİ ARAPÇA

أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

ALLAHÜMME SALLİ DUASI HAKKINDA

Allahümme Salli duası peygamber efendimiz ve ümmetine yapılan salatı şerifedir. Namazların son oturuşunda bazı namazlarında ilk oturuşlarında Ettehiyyatü ‘den hemen sonra okunur.

Üzerime çok salavat edenler, bana en çok yakın olanlar
Üzerime salavat getirenin üzerine Allah (c.c)’ ta salavat getirir.
Benim üzerime getirdiğiniz salavatınız bana ulaşır.
Allah’u Teâlâ buyurdu: “Bir defa salavat getirene ben ve meleklerim on defa salavat getiririz.”
Cuma günü getirilen 100 salavatın Allah (c.c.) 30’u dünyaya, 70’i ahirete olmak üzre 100 duasını kabul eder.
Duayla gök arasında engel vardır. bana salavat getirilince engel kalkar, dua yerine ulaşır.
Bi­ri­niz duâ ede­ce­ği za­man ön­ce Al­lâh Te­âlâ’ya hamd ü se­nâ et­sin, son­ra ba­na sa­lât ü se­lâm ge­tir­sin. Da­ha son­ra da di­le­di­ği şe­kil­de duâ et­sin.” (Tir­mi­zî, De­avât, 64)
“Kim ba­na bir de­fa sa­lât ü se­lâm ge­ti­rir­se, bu se­bep­le Al­lâh Te­âlâ da ona on mis­li mer­ha­met eder.” (Müs­lim, Sa­lât, 70)
“Kim ba­na bir de­fa sa­lât ge­ti­rir­se, Al­lâh o kim­se­ye on de­fâ sa­lât eder, on ha­tâ­sı si­li­nir ve on de­re­ce yük­sel­ti­lir.”

Namaz Duaları