Halo Etkisi Nedir? Halo Etkisi Örnekleri

Halo etkisi nedir, Bir Yanılsama Mıdır? Halo Etkisi Örnekleri, Halo Etkisi ve İlk İzlenim hakkında bilinmesi gerekenler.

HALO ETKİSİ NEDİR?

HBir kişi hakkındaki sahip olunan olumlu bir düşüncenin yine o kişinin sahip olabileceği davranışlar üzerinde olumlu şekilde etki göstermesidir. Fiziksel görüntüsünden etkilenilen bir kişinin kişilik özelliklerinin de düzgün ve kabul edilir olduğuna inanmak halo etkisi kuramına bir örnektir.

Bir Yanılsama Mıdır?

Evet. Halo etkisi kesinlikle bir yanılsamadır. Çalışkan olduğunu bildiğimiz bir çocuğun akıllı ve sakin bir çocuk olduğunu düşünmemiz ya da tembel olduğunu bildiğimiz bir kimsenin haylazlıklar yapabileceğine kolayca inanmamız bu nedenden kaynaklı birer yanılsamadır.

ilk izlenimin gücüne de dikkat çekmektedir. İş görüşmesine giden bir kimsenin firma amaç ve tutumuna uygun kıyafet seçmesi, kendine güvenen bir duruş sergilemesi ve düzgün bir dil kullanması; sahip olduğu bilgi ve birikimin de yeterli olduğu hissini yansıtabilir. Halbuki bu saydığımız özelliklerle sahip olunan becerinin ya da bilginin bir ilgisi yoktur.

Halo Etkisi Örnekleri

Fiziksel olarak güzel ya da yakışıklı görünen biri için bakımlı, sağlıklı ya da akıllı sıfatlarını kullanmak halo etkisi kuramı için güzel bir örnektir. Çünkü fiziksel güzelliğin sağlıklı ya da akıllı olmakla ilgisi yoktur.

Fiziksel olarak etkileyici görünen bir politikacının diğerlerine göre daha çok taraftarının olması, bir önceki projesi beğenilen bir firmanın bir sonraki projesine karşı takınılan tutumun da olumlu olması örneklerindendir.

Halo Etkisi ve İlk İzlenim

Birbirleriyle ilk karşılaşmalarında birbirinden etkilenen iki kişinin kuracağı duygusal bir ilişkide, birbirlerinin eksik ya da olumsuz yönlerini görmeleri zorlaşmaktadır. Çünkü edinilen ilk olumlu düşünceler sonraki düşünceleri etkilemektedir. Birbiri ile normal arkadaş olan ve sonraki süreçlerde ilişki boyutuna geçen kişilerse birbirlerini daha eleştirel bir bakış açısıyla görebilirler. Çünkü ilk izlenim onlar için uzun bir döneme yayılmış ve birbirini tanıma evresi daha sağlam gerçekleşmiştir.

Halo etkisi, ilk izlenimin de kişiler arası iletişimde büyük öneme sahip olduğu gerçeğini kanıtlamaktadır.