Montessori Nedir? Montessori Eğitimi ve Etkinlikleri

Montessori nedir, yaklaşımı, montessori eğitimi ve programı, temelini oluşturan kavramlar, gelişim dönemi, öğrenme ortamı ve öğrenmenin önemi, etkinlikleri, oyuncakları materyalleri, hakkında detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

MONTESSORİ

Montessori Yaklaşımı’nın kurucusu ve geliştiricisi İtalya’nın ilk kadın doktoru olan Maria Montessori ‘dir. Maria Montessori, döneminde doktor olmaması yönünde büyük bir baskı görse de vazgeçmemiş ve çabaları sonunda İtalya’nın ilk kadın tıp doktoru unvanını almıştır.

Mezun olduktan sonra bir psikiyatri kliniğinde gönüllü olarak işe başlamış, bu sayede de okul öncesi çağı birçok çocuğu gözlemleme imkanı bulmuştur. Bir ilke imza atarak 1907 yılında 4-7 yaş arası dar gelirli çocuklar için “çocuk evi”(Casa dei Bambini)’’yi kurmuştur. Burada yaptığı gözlem ve çalışmalar sayesinde Montessori Eğitiminin temel felsefesini oluşturmuştur.

Montessori yaklaşımının görüşleri, J.J. Rousseau, Pestalozzi, Froebel gibi filozofların görüşlerine dayanır. Dünyanın birçok yerinde kurumların ana öğretim felsefesini oluşturan bu yaklaşım, ülkemizde birçok kurum tarafından da felsefesini benimsenen popüler bir yaklaşımdır.

Montessori eğitim programı

Beş temel alan doğrultusunda geliştirilmiştir;

 • Yaşam becerileri etkinlikleri
 • Matematik etkinlikleri
 • Duyuları geliştirici etkinlikler
 • Dil etkinlikleri
 • Kozmik(evrensel) öğrenme etkinlikleridir.

Çocuk merkezli bir eğitim benimseyen bu yaklaşımın temelleri, çocuk gelişimi için kritik bir dönem olan 3-6 yaş arası döneme dayanır. Çocuğun özgürlüğü ve bireyselliğe saygı önemlidir. Programın hazırlama ve değerlendirme aşamasında özgürlük ve bireysellik kavramlarına büyük önem verilmiştir.

Programın Temelini Oluşturan Bazı Kavramlar;

Emici zihin:

Bilgi edinme yetişkinlerde bilinçli bir şekilde gerçekleşirken, çocuklarda ise doğal bir şekilde gerçekleşir. Emici sözcüğü, süngerin ıslak bir yere konulmasıyla sıvıyı yavaş yavaş çekmesi şeklinden hareketle kullanılmıştır.

Hareket ve biliş:

Hareket ve biliş iç içedir. Hareket, düşünme ve öğrenmeyi geliştirir.

Seçim:

Kişiler yaşamlarını kontrol edebildiklerinde öğrenme düzeyleri gelişir.

İlgi ve saygı:

ilgi duyulan şeyler daha iyi öğrenilir. Bireyselleştirilmiş bir eğitim her çocuk için kullanılmalıdır.

Öğrenme ve akranlar:

İşbirliği ve akran etkileşimi öğrenmeyi destekler.

Bağlamda öğrenme:

Anlamlı bağlamlarda öğrenme, zengin bir öğrenme fırsatı oluşturur.

Kritik dönemler:

Çocukların bazı özellikleri kazanmasında özel dönemler vardır.

Öğretmen ve çocuk:

Öğretmenin çocuklarla yaptığı toplantı ve planlar, aralarındaki etkileşime olumlu katkı sağlar.

Çevrede ve zihinde düzen:

Düzenlenmiş bir çevre, zihin düzenini geliştirir.

Dışsal ödüle olumsuz bakış açısı:

Herhangi bir dışsal ödül, motivasyonu olumsuz etkileyebilir.

montessori eğitim

Montessori Gelişim Dönemleri

0-6 Yaş Gelişim Dönemi

Çocuk kendini deneyimleri yoluyla geliştirir.

 • Çevre düzenli olmalıdır.
 • Çevreyi, duyuları ve dili ile keşfeder.
 • Hareket etmek ister.
 • İlginç nesneleri kurcalamak ister.
 • Hayatın sosyal yönlerine ilgi duymaya başlar.
montessori oyuncak

6-12 Yaş Gelişim Dönemi

Çocuk, sınıfın dışına çıkarak çevreyi, oluşturduğu alt yapıya dayalı olarak anlamak ister.

 • Kültürünü keşfeder.
 • Hayal gücü gelişir.
 • Etik ve sosyal ilişkiler üzerinde düşünür.

12-18 Yaş Gelişim Dönemi

Çocuk kendini bir sosyal varlık olarak yetişkinler, arkadaşlar ve toplum içinde konumlandırmak ister.

 • Sosyal kültürel keşifler
 • Adalet
 • Gerçek deneyimler

18-24 Yaş Gelişim Dönemi

Sosyal bir varlık olarak kendini var eden birey, tüm eğitim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmeyi ister.

 • Öğrenme güdüsü gelişmiştir, merak duygusu yeni öğrenmeler getirir.
 • Ahlaki yargıları, onu seçim yapmaya yöneltir.

Öğrenme Ortamı ve Öğretmenin Rolü

Sınıf ortamına büyük önem verilir. Sınıflarda açık bir düzen kurulmuştur. Öğretmen çocuk üzerinde öğrenmesi yönünde baskı uygulamaz bu nedenle çocukta öğrenme, kendiliğinden gerçekleşir. Öğretmenin rolü çocuğa yol göstermektir. Çocuk kendi öğrenme sürecini bu sayede kontrol eder. Bireysel öğrenmelerin büyük önem tuttuğu bu yaklaşımda, bireysel çalışmalar 3-4 saat kadar yapılırken, grup etkinlikleri 1 saat kadar sürer. Maria Montessori, “Hiçbir insan başka bir insanı eğitemez.” ilkesinden yola çıkarak materyallerini geliştirmiştir. Montessori Materyallerini bizzat kendisi tasarlamıştır.

montessori materyel

Dünyada ve ülkemizdeki birçok kurum, eğitim felsefesinin Montessori Eğitimine dayandığını söylese de bu durum doğru olmayabilir. Az sayıda kurum, AMI ve AMS öğretmenlik eğitimi almış profesyonelleri çalıştırmaktadır. Bu konuda veliler, çocuklarını okula kaydederken kurumların, Montessori Eğitimine dayandığının yasal boyutta var olup olmadıklarına dikkat etmeliler.

Montessori Yatak Odası modelleri için lütfen tıklayın..