Çocuklar İle Doğru İletişim Kurmak

Çocuklar ile iletişim kurma yetişkinler arasındaki iletişim kadar önemlidir. İletişim birbirimizi dinlemek, anlamak, düşüncelerimizi ifade edebilmek ve doğru şekilde bağlantıyı sağlayabilmek açısından en önemli araçtır. Empati kurmak, saygılı olmak, göz temasında bulunmak ve iyi bir dinleyici olmak iletişim temel kurallarındandır.

İletişimde çocuklar söz konusu olduğunda önem kazanan bir konu olmasına rağmen sağlıklı bir iletişimin kurulması için etkili iletişim gereklidir. Çocuklar ile iletişim kurma konusunda çocukların sözel olmayan davranışları çok doğru biçimde yorumlayabilmesi ayrıntısı unutulmamalıdır. Çocuklar beden dilinizi çok erken yaşta algılayabilirler ve konuşmalarınızda tutarlılığı ve samimiyeti de hissetmekte oldukça başarılıdırlar. Onların bakış açısından bakıldığında onların anlamayacağını düşündüğünüz yalan veya farklı fikirlerinizi asla söylememelisiniz. Çünkü onlara karşı yalancı ve güvenilmez duruma düştüğünüzde size karşı olan güvenleri de kaybolacaktır.

İletişimde Anne ve Babanın Rolü

Çocukla ilişkilerde öncelikle anne rolünün etkisi çok daha fazladır. Her şey ile ilgilenen ve arabulucu rolünde olan anne bir kabullenmişlik gözükürken bu durumun çok sağlıklı olduğunu söylemek ise mümkün değildir. Çocuklar ile iletişim kurma ve çocuk yetiştirme konusunda her iki ebeveynde sorumludur. Etkin bir biçimde bu rollerini uygulamayı ihmal etmemeleri gereken anne ve babalar ayrı ayrı şekilde çocukla iletişim kurma konusunda sorumludur.

Çocuklar ile iletişim dil ve tavır açısından çok hassas bir konudur. Çocuklara daima talimat vermek, hedef göstermek, suçlama yapmak ve yargılamak çok yanlış sonuçlar doğurarak etkin iletişimi zorlaştıracaktır. Çocuklar ile iletişim esnasında onları susturmaya çalışmak, onları küçümsemek ve dinlememek gibi tavırlar yerine onlara karşı iyi bir dinleyici olmak en önemli adımdır. Konuşmaya çalışan çocuğun sözünü kesmek onları sindirmeye çalışmak özgüven problemi yaratan en yanlış davranışlardan olacaktır. Çocukların doğaları gereği çok fazla soru sormalarına anlayış gösterin ve geçiştirmeden yanıtlamayı seçmek en doğru karardır. Ayrıca onun da bir birey olduğunu unutmadan onun fikirlerine de önem verdiğinizi hissettirmeniz ve onun adına kararlar almamanız da iletişim kanallarının açık olmasına verdiğiniz önemi gösterecektir. Kendini ifade etmesini sağladığınız anda çocukların daha sosyal, girişken, özgüven sahibi ve bilinçli bireyler olarak yetiştiğini anlayacaksınız ve bu konuda aksi durumlara neden olmadan çocuğunuzu etkin iletişimde de yetiştirmiş olacaksınız.