Çocuklarda Dil Gelişimi ve Önemi

Dil Gelişimi Nedir?

Seslerin daha sonra kelimelerin öğrenilmesi ve dilin kurallara uygun bir şekilde kullanılmasını içeren süreçtir. Dil gelişimi, doğumla başlayarak hayat boyu devam eder. İnsan yapı gereği isteklerinin ifade edebilmek için konuşmak, düşüncelerini ve duygularını dile getirmek ister.

Dil Gelişiminin Öğrenme Üzerindeki Etkisi

Dil ile öğrenme arasında çok önemli bir ilişki vardır. Çünkü dil, insanlar arasında iletişim kurmayı yarayarak öğrenmeyi kolaylaştırır. Örneğin, çocuklara bir şey öğretirken aynı zamanda onların dil gelişimine katkı sağlamış olursunuz. Çocukların dil gelişimi iyi olursa öğretilenleri daha çabuk anlayacağı için öğrenmeleri kolay olur.

Çocukların, çevrelerindeki kişilerin konuşmalarını dinleyerek ve onları taklit ederek konuşmayı öğrendikleri söylenir. Fakat çocukların dil gelişimlerinin ilk dönemleri evrenseldir. Bir çocuk dil fark etmeksizin hangi dilde konuşan bir toplulukta doğarsa doğsun benzer şekilde sesler çıkarır. Fakat çocukların bu evrensellik dönemleri 12-32 aylık dönemde sona erer. Yani çocuğun dil gelişimi bu süre sonunda içine doğmuş olduğu toplumun diline göre değişmeye başlar.

Dil Gelişimi Yaş Faktörü

Çocuklar hangi toplum içine doğarsa doğsunlar, ana dillerini 2 ile 5 yaş arasında öğrenir. Tabi çocukların dillerini öğrenmeleri için çevrelerinden gerekli ses uyaranları almaları gerekir. Çevresinde konuşulmayan veya işitme engeli olan çocuklar konuşmayı öğrenemezler.

Dilin öğrenilme sürecinde çocuğun doğuştan gelen bilimsel kapasitesi de etkilidir. Bu kapasite çevrenin etkisiyle gelişir. Çocukların dil öğrenme kapasitesi ile zeka kapasitesi doğru orantılıdır. Çocukların 2 yaşa kadar çıkardıkları seslerle zekalarının ilişkisi yokken, 2 yaşından sonraki çıkardıkları seslerle zekalarının ilişkisi olduğu yönünde uzmanların görüşleri vardır. Konuşma dönemine erken giren çocukların zekâ seviyesi genellikle normal ya da normalin üzerindedir. Çocuğun konuşmayı öğrenmesi, çocuğun algısal, bilimsel, zihinsel ve kavramsal gelişimiyle yakından ilgilidir.

Çocukların dil öğrenmesini; zihinsel engeller, duygusal eksiklikler (ailedeki güven ortamı), duyusal engeller (görme kaybı, işitme kaybı vb.), fiziksel engeller (yarık damak vb.), aile içi yaşanan problemler, uyaran eksikliği (ailenin çocukla konuşmaması ya da oyun oynamaması gibi), sık sık hastalanmalar ve benzeri durumlar etkiler. Çocuklarda dil gelişimi iki grupta incelenir. Konuşma Öncesi Dönem ve Konuşma Dönemi