Allahümme Barik Duası Allahümme Barik Okunuşu Anlamı

Allahümme Barik Duası, Allahümme Barik okunuşu, Allahümme Barik anlamı, nasıl okunuyor, arapça yazılışı, Allahümme Barik dinle..

Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem ‘e savalatı şerif getirmek anlamına gelmektedir.

ALLAHÜMME BARİK

Allâhümme bârik ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte ‘alâ İbrahîme ve ‘alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ALLAHÜMME BARİK DUASI ANLAMI

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

ALLAHÜMME BARİK DİNLE

Allahümme Barik Duasını dinlemek için alttaki videoya tıklayın

ALLAHÜMME BARİK ARAPÇA

أَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

ALLAHÜMME BARİK DUASI HAKKINDA

Allahümme Barik duası peygamber efendimiz ve ümmetine yapılan salatı şerifedir. Namazların son oturuşunda bazı namazlarında ilk oturuşlarında Ettehiyyatü ve Allahümme Salli duasından hemen sonra okunur.

Üzerime çok salavat edenler, bana en çok yakın olanlar
Üzerime salavat getirenin üzerine Allah (c.c)’ ta salavat getirir.
Benim üzerime getirdiğiniz salavatınız bana ulaşır.
Allah’u Teâlâ buyurdu: “Bir defa salavat getirene ben ve meleklerim on defa salavat getiririz.”
Cuma günü getirilen 100 salavatın Allah (c.c.) 30’u dünyaya, 70’i ahirete olmak üzre 100 duasını kabul eder.
Duayla gök arasında engel vardır. bana salavat getirilince engel kalkar, dua yerine ulaşır.
Bi­ri­niz duâ ede­ce­ği za­man ön­ce Al­lâh Te­âlâ’ya hamd ü se­nâ et­sin, son­ra ba­na sa­lât ü se­lâm ge­tir­sin. Da­ha son­ra da di­le­di­ği şe­kil­de duâ et­sin.” (Tir­mi­zî, De­avât, 64)
“Kim ba­na bir de­fa sa­lât ü se­lâm ge­ti­rir­se, bu se­bep­le Al­lâh Te­âlâ da ona on mis­li mer­ha­met eder.” (Müs­lim, Sa­lât, 70)
“Kim ba­na bir de­fa sa­lât ge­ti­rir­se, Al­lâh o kim­se­ye on de­fâ sa­lât eder, on ha­tâ­sı si­li­nir ve on de­re­ce yük­sel­ti­lir.”

Namaz Duaları