Çocuklarda Korku Nedenleri ve Önlemleri

Hayata bir çocuk hazırlamak ve onun karakterinin doğru şekillenmesini sağlamak yetişkinler için büyük sorumluluktur. Anne ve babalar çocuklarını yetiştirirken kendileri de çeşitli aşamalardan geçerler. Her an büyüyen ve değişen çocuklarının duygu değişimlerini anlayabilmek onlar için oldukça önemlidir. Tıpkı büyüklerde olduğu gibi korku da bu duygulardan biridir. Korku bir çocuk için ne kadar önemli ise yetişkinler içinde korkan çocuğa yönelik yaklaşımı bir o kadar önemlidir. Bu nedenle ilk olarak çocuklarda korku nedenleri anlaşılmalıdır. Daha sonra bu yönde çeşitli önlemler alınmalıdır. Çocuklarda korkunun nedenleri ve alınabilecek önlemlere hep birlikte göz atalım.

Çocuklarda Korkunun Nedenleri?

Güven Duygusunun Olmaması

Çocuğa güven duygusunun kazandırılmamış olması korkunun nedenlerinden biridir. Güven duygusundan yoksun çocuklar yaptıkları her davranışta endişe ve korku duyarlar. Güven duygusu kazandırmada anne babanın tutumu da çok önemlidir. Çocuk anne ve babası tarafından sevildiğini ve güvende olduğunu her an hissetmek ister.

Sevgi Ve Şefkat Eksikliği

Çocuğun sevgi ve şefkatten yoksun büyümesi çocuklarda korkuya neden olan etkenlerden biridir. Özellikle ailede yeterince sevgi hissetmeyen çocuk zamanla kendi dünyasında korku duymaya başlar. Her çocuk her koşulda sevildiğini hissetmek ister.

Çocuğun Tehdit Edilmesi

Çocuklarda korku uyandıran en önemli etmenlerden biride anne babanın çocuğu tehditlerle yönlendirmek istemesidir. Anne ve baba örneğin’’ Yemeğini yemezsen seni doktora götürürüm.’’ gibi cümleler kurarak çocuğun korkuya kapılmasına sebep olurlar.

Aşırı Baskı Ve Otorite

Aynı şekilde anne ve babaların aşırı baskıcı ve otoriter tutumları çocukta korkuya sebep olur. Çocuklarını daha disiplinli yetiştirmek isteyen anne ve baba farkında olmadan çocuklarını korkuyla tanıştırmış olurlar.

Aile İçi Şiddet:

Çocuklarda korkunun en önemli nedenlerinden biridir aile içi şiddet. Çocuğun kendini en güvende hissetmesi gereken yerde şiddetin olması, korkunun en geçerli sebebidir.

Çocuğun Korkularına Karşı Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

  • İlk olarak çocukta korkuya neden olan etmenler ortadan kaldırılmalıdır.
  • Yetişkinler çocuklara örnek teşkil etmesinden dolayı, anne ve babanın korkularını çocuklara yansıtmaması gerekir
  • Çocukların korkularıyla alay edilmemeli, çocuk korktuğu şeyle karşı karşıya getirilmemelidir.
  • Çocuğun korku filmi izlemesine izin verilmemelidir.
  • Çocuğu korkutarak eğitmeye ya da bazı davranış kalıplarını korkutarak oluşturmaya çalışılmamalıdır.
  • Aşırı baskı ve otoriter davranışlarda bulunulmamalıdır.
  • Çocuğa güven duygusu aşılanmalı, sevgi ve şefkat karşılıksız olarak verilmelidir.