Tasarım Nedir? Tasarımın İlkeleri Dalları Aşaması

Kısaca Tasarım Nedir? Tasarımın Tanımı Örnekleri Alanları dalları aşaması, grafik, endüstri, çevre tasarımı, ilkeleri, tasarımın yapılması hakkında detaylı bilgiler

Tasarım; bir nesnenin, ürünün üretilmeden, yapılmadan veya bir problemin çözümü için önce temel olarak akılda düşünülmesi fikridir. Beyinde düşünülen bu fikrin kağıt üzerine dökülmesi veya prototip olarak geliştirilmesi uygulamaya geçmeden tam işlevsel olarak uygulanabilir, kullanılabilir ve ihtiyaçları karşılayan bir ürün nesne olması için bu etapta yapılan geliştirme işinin temelidir.

Tasarım Nedir? 

Kelime anlamı “tasar” kelimesinden türeme sonucu ortaya çıkan planlama ile eş anlam içeren kelime latince kökenlidir. Tasarımın kelimesini bir anlamla anlatmak zordur, bir çok alanda değişik tanımlamaları mevcuttur, Tasarım bir öğrenme unsurudur, gerekli olan donelerin belirlenmesi hazırlanmasıdır, herhangi bir fikri beyinde akılda oluşturmadır..

Tasarımın temelinde kreatif düşünce yatar, kreatiflik değişik ve farklı bir bakıştan olayı inceleyerek fikirler bulmaktır. Tasarımın kendisinde kişisel özgürlük vardır, algılama ve karşı tarafa iletme yetisiyele bilgi ve birikimin birleştirilmesiyle oluşur..

Bütün işlerin tabanında bunun algısı vardır, sektörel bazda baktığımızda karşımıza çıkan;

Tasarım Dalları

Endüstri tasarımı

Daha çok bir nesnenin üretimi alanında teknolojik aletleri, makineler, ev eşyaları vb.  endüstri sektörünün bu malzemeleri üretebilmesi ve geliştirilebilmesi için kullanılan alan..

Çevre Tasarımı

Mimari alanda, her türlü inşaat, bina, yol, köprü, peyzaj gibi çok büyük bir alanı kapsayan alandır..

Grafik Tasarım

Bu tasarım dalı ise bilgisayar ortamında kitap, dergi, logo, afiş, ambalaj, tanıtım filmleri, web sitesi gibi alanlarda talebe göre geliştirilmesidir.

tasarım ilkeleri
tasarim-ilkeleri

Tasarım İlkeleri

Tasarımın bazı kendi ilkeleri prensipleri vardır, bu ilkeleri genel olarak sekiz on maddeden oluşur, bunlardan bazıları şunlardır.

– Bütünlük

– Denge

– Görsel Hiyerarşi

– Vurgu

– Oran Orantı

– Örgü

– Ritim

– Kontrast

Tasarımın yapılma aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

– Sorunun Belirlenmesi

– Gerekli doneleri, bilgileri edinme

– Fikir Üretimi

– Uygulama

Tasarımın Yapılması

Tasarımı yapılacak herhangi bir şey için belirlenen problemler gözden geçirildikten, talepler ve ürünün işleyişini saylayacak gerekli doneler elde edildikten sonra fikir geliştirilir, tasarımın en önemli noktası bu fikir geliştirme sürecidir, en fazla zaman buraya ayrılması gerekir ki beyinde belirli bir şekli alsın, gelişsin. Geliştirilen fikir yukarıda da belirttiğimiz tasarımın ilkeleri doğrultusunda  taslağa, çizime, görsele veya bir prototipe dönüştürülür incelenir. Bu aşamaları geçtikten sonra tasarımı yapılacak olan nesnesin üretim aşamasına geçilir.

Tasarım Nedir Aramaları

nedir, kısaca ilkeleri, örnekleri, tasarımın temel ilkeleri, anlamı,alanları nelerdir, nasıl yapılır, endüstri , çevre , mimari, grafik, 3d proje

alakalı yazılar

halo etkisi